Пројекат SAIGE

ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE)
 
Циљ SAIGE пројекта је као прво, да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, а као друго, да унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, тако да доприносе расту и конкурентности српске економије.
 
Средства за реализацију Пројекта SAIGE  обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.
 
Имплементација пројекта ће се реализовати кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Компоненте обухватају: реформу истраживачког сектора кроз финансирање програма Фонда за науку са фокусом на промовисање веза између привредног и академског сектора, развој и унапређење сарадње са ЕУ, јачање Фонда за науку у циљу обезбеђења његове одрживости, јачање вештина истраживача за приступ међународним могућностима финансирања, подизање капацитета научноистраживачких института и јачањe сарадње са српском дијаспором; затим акцелерацију пословања кроз подршку Фонду за иновациону делатност што обухвата развој програмa акцелерације предузећа, омогућавање техничке помоћи за иновативно предузетничко менторство за одабране компаније и програм бизнис анђела, а  како  би  се  омогућио  даљи  развој  иновативних  привредних друштава  у раној фази развоја као и оних у фази раста; и координацију, мониторинг и изградњу капацитета како би се осигурали и остварили ефекти имплементације овог пројекта.
 
Активности на Пројекту спроводе Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку.

О пројекту

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE) подржава даљу реформу научно-истраживачког сектора, јачања веза између привредног и академског сектора и развој иновативних привредних друштава.

Средства за реализацију Пројекта SAIGE  обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије, односно Министарство науке, технолошког развоја и иновација кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 43 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 41,5 милиона евра.

Пројекат SAIGE заједно реализују Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Светска банка и Европска унија, а корисници су научна заједница, научно-истраживачке организације, иновативна привреда, као и Фонд за науку и Фонд за иновациону делатност.

Активности пројекта

Пројекат SAIGE пружа подршку компетитивним програмима Фонда за науку Републике Србије и најбољим научно-истраживачким пројектима који су изабрани на основу независне међународне селекције.

Подршка укључује грантове за основна и примењена истраживања, која се реализују у оквиру два програма: Специјални програм истраживања COVID-19 и ИДЕЈЕ.

Пројекат SAIGE кроз Програм за сарадњу са српском дијаспором финансира и повезивање и сарадњу српске науке са заједницом српске дијаспоре ради унапређења екосистема истраживања, иновација и предузетништва у Србији. Програм треба да привуче перспективне научнике, истраживаче и предузетнике из заједнице српске дијаспоре да пренесу знања и вештине кроз различите активности. Укључиће умрежавање, саветодавно учешће у креирању стратегија, ваучере за размену знања за српске истраживаче, грантове за заједничка основна и примењена истраживања, развој и трансфер технологија, заштиту интелектуалнe својине и комерцијализацију истраживања.

Пројекат пружа техничку асистенцију Фонду за науку у смислу развоја нових програма и јачање интерних капацитета и процедура. 

У циљу оснаживања стартап заједнице у Србији Фонд за иновациону делатност, у оквиру Пројекта SAIGE, покренуо je програм акцелерације Катапулт.

Кроз овај програм Фонда подстиче се иновативно предузетништво, обезбеђује приступ изворима финансирања за развој иновација предузећа и привлаче приватне инвестицијe.

Катапулт је први акцелератор у Србији који младим предузећима обезбеђује интензивно, тромесечно менторство и повезивање сa инвеститорима.

Програм Катапулт помаже иновативним предузећима оријентисаним на раст да се позиционирају на глобалном тржишту, као и да побољшају своје пословне капацитете у развоју помоћу којих ће повећати могућност привлачења приватних инвестиција. 

Пројекат SAIGE подржава реформу научно-истраживачких организација кроз дизајн и имплементацију планова институционалне трансформације пружањем подстицаја, финансијске и техничке подршке за предузимање планираних корака институционалних реформи.

Научни институти који су исказали интересовање за институционалну трансформацију и одобрени су од стране Министарства за учешће у процесу, пролазе независну међународну експертску процену и на основу резултата процене добијају детаљне планове трансформације са конкретним очекиваним резултатима. 

До сада је укупно осамнаест научних института потписало Меморандуме о разумевању и Споразуме о пружању финансијске подршке у процесу институционалне трансформације. Прва група института је званично отпочела процес трансформације крајем децембра 2021. године потписивањем Меморандума о разумевању са Министарством. Следећа група института започела је процес током лета 2022. године, док је трећа група института потписала Mеморандум о разумевању у октобру 2022. Кроз пројекат SAIGE, Министарство директно подржава унапређење изврсности и релевантности рада научних института који су се одлучили за институционалну реформу, јачање сопствених капацитета, пракси управљања, институционалних политика и процеса, као и њихово повезивање са домаћим, регионалним и светским мрежама и водећим актерима развоја и иновација.

Институти који путем Пројеката SAIGE добијају подршку су:

 

 1. Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду 
 2. Институт за физику, Универзитет у Београду 
 3. Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП, Универзитет у Београду 
 4. Електротехнички институте Никола Тесла, Универзитет у Београду 
 5. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 
 6. Институт за међународну политику и привреду
 7. Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње 
 8. Научни институт за прехрамбене технологије, Универзитет у Новом Саду
 9. Институт друштвених наука, Београд
 10. Научни институт за ветеринарство ,,Нови Сад“
 11. Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић", Универзитет у Београду  
 12. Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду  
 13. Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду  
 14. Археолошки институт, Београд
 15. Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије, Нови Сад
 16. Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Београд
 17. Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
 18. Институт економских наука, Београд

Документи

Документи - Пројекат SAIGE

Конкурси и тендери

Конкурси и тендери

Јавни позив за ангажовање експерта за реформу НИО за Пројекат SAIGE

Обавештење о додели уговора – Стручњак за заштиту животне средине и социјалнa питања (консултант 2)

Јавни позив за ангажовање аналитичара у процесу трансформације института

Јавни позив за ангажовање аналитичара у процесу трансформације института

Обавештење о додели уговора – Испитивање популације одраслог становништва према методологији ГЕМ 2022 

Набавка ИТ опреме за потребе Института за међународну политику 

Јавни позив за ангажовање административног асистента на Пројекту SAIGE

Јавни позив за ангажовање консултантске куће за услуге стратешког планирања за НИО на Пројекту SAIGE

Јавни позив за ангажовање стручњака за аналитику и спровођење политикa на Пројекту SAIGE

Јавни позив за ангажовање консултантске куће за управљање подацима и политикe отвореног приступа на Пројекту SAIGE

Услуге ревизије SAIGE Пројекта

Међународни консултант за Институт за међународну политику и привреду 

Јавни позив за ангажовање менаџера за трансфер технологија института на Пројекту SAIGE

Јавни позив за ангажовање менаџера за трансфер технологија института на Пројекту SAIGE

Јавни позив за ангажовање стручњака за оперативне активности на Пројекту SAIGE 

Јавни позив за ангажовање консултантске фирме за услуге изградње капацитета за научне институте у оквиру Хоризонта Европа, друге конкурентске програме и управљање пројектним циклусом

Јавни позив за ангажовање Правног консултанта за интелектуалну својину

Јавни позив за стручњака за правна питања за Пројекат SAIGE

Јавни позив за стручњака за консултантску кућу за односе са јавношћу за Пројекат SAIGE

Јавни позив за стручњака за финансије и грантове за Пројекат SAIGE

Јавни позив за стручњака за етичка питања за Пројекат SAIGE

Јавни позив за пројектног асистента и преводиоца за Пројекат SAIGE

Јавни позив за стручњака за праћење и вредновање за Пројекат SAIGE

Јавни позив за стручњака за заштиту животне средине и социјалнa питања за Пројекат SAIGE

Обавештење о додели уговора за Консултанта за развој Вивариума

Обавештење о додели уговора за Консултанта за финансијско стратешка питања БИО4 кампуса

 • Јавни позив за ангажовање млађег сарадника у оквиру НИТРА за подршку пројекту:

Жалбени механизам за пројекат SAIGE

Жалбени механизам за пројекат SAIGE

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације Пројектa акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији, можете се обратит на адресу:

 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Немањина 22-26 11 000 Београд

са назнаком „Пројекат SAIGE“

 

Питање или жалбу можете доставити и без навођења ваших података, наводећи конкретно питање или опис примедбе/притужбе.

Рок за одговор на постављено питање или примедбу је 7 радних дана од дана пријема.

Жалбе за запослене и ангажоване спољне сараднике

Жалбени механизам за запослене и ангажоване спољне сараднике на Пројекту SAIGE