Прелиминарна листа за Шести позив Министарства науке, технолошког развоја и иновација талентованим младим истраживачима

По Шестом позиву Министарствa науке, технолошког развоја и иновација, талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама, у року за подношење пријава, пристигло је укупно 367 пријава. С обзиром да 337 рангираних младих истраживача има просек преко 9,00 Министарство је донело одлуку да се прошири број младих талентованих истраживача за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама, па ће се уместо 300 укључити 337 талентованих младих истраживача, од којих 19 младих истраживача из области уметности.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација објављује:

  1. Прелиминарну интегрисану листу младих истраживача-студената докторских академских студија, који су се пријавили са сагласношћу директора/декана акредитоване научноистраживачке организације коју је изабрао кандидат, a којом се потврђује да ће, уколико буде испунио услове Позива бити укључен у научноистраживачки рад. Препоручује се да НИО пре ступања кандидата у радни однос, консултује надлежног аналитичара Министарства ради потврде ангажовања. Кандидати са ове листе потребно је да успоставе контакт са руководиоцем (НИО), ради покретања поступка пријема у радни однос. Обавеза НИО, која ће младог истраживача примити у радни однос, је да достави Министарству Уговор о раду, МА-образац и Одлуку о избору у звање. Кандидати који су у радном односу у акредитованој научноистраживачкој организацији такође достављају Уговор о раду, одлуку о избору у звање и МА-образац.
  2. Прелиминарну листу младих истраживача-студената докторских академских студија који су приликом пријављивања одабрали НИО из области уметности, поступају исто као у претходно описаној процедури пријема у радни однос.
  3. Млади истраживачи-студенти докторских академских студија који се не налазе ни на једној од ове две прелиминарне листе, за додатне информације могу да се обрате мејлом на адресу nauka@nitra.gov.rs.