Accessibility Tools

Skip to main content

Konkursi

Obustavljena prijava predloga projekata u okviru multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu 2023-2025

Zbog tehničkih poteškoća prijava predloga projekata u okviru multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu 2023-2025 je obustavljena do daljeg.
Prijava projekata će biti nastavljena kada se budu stekle tehničke mogućnosti, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.Poziv za predloge projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu 2023-2025.


Na osnovu zaključenog Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu između Srbije, Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike, i Amandmana Programa, kojim se pored navedenih zamalja dunavskog regiona, priključuju i Francuska, Bugarska i Crna Gora, sa ciljem da se pruži podrška projektnoj saradnji u podunavskom regionu među zemljama učesnicama, raspisan je Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2023-2025. godinu.

Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta koja se popunjava on-line na sajtu Ministarstva, na srpskom i engleskom jeziku sa svim prateći prilozima u zadatim formatima, dostave identične primerke štampane, potpisane i overene. Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene, potrebno je dostaviti do 23. januara 2023. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Za Poziv za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u dunavskom regionu 2023-2025.

Aplikacija za elektronsku prijavu predloga projekata srpskih učesnika nalazi se na linku: http://147.91.185.20/multilateral